Home >>> Tag Archives: phuket travel

Tag: phuket travel

Feed Subscription
ทัวร์ภูเก็ตย่านเมืองเก่า พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว แหล่งเรียนรู้ชุมชน

ทัวร์ภูเก็ตย่านเมืองเก่า พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว แหล่งเรียนรู้ชุมชน

วันนี้จะพาไปทัวร์ภูเก็ตย่านเมืองเก่า นั่นคือ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนกระบี่ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต สถานที่แห่งนี้เดิมเป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนแห่งแรกในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งชาวจีนฮกเกี้ยนบรรพบุรุษชาวจีนรุ่นแรกที่อพยพมาอยู่ที่ภูเก็ตได้ร่วมกันตั้งขึ้น ตัวอาคารแบบชิโนโปรตุกีสที่เห็นในปัจจุบันนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2477 บนหน้าจั่วอาคารเรียน มีรูปปูนปั้นเป็นรูปค้างคาวแดง ซึ่งสื่อความหมายถึง การรู้หนังสือคือโชคอันยิ่งใหญ่ เป็นการแสดงให้เห็นถึงการตระหนักถึงการให้การศึกษาแก่ลูกหลานชาวภูเก็ต ไม่เฉพาะการเล่าเรียน เพื่อให้อ่านออกเขียนได้เท่านั้น แต่หัวใจสำคัญของการศึกษาอยู่ที่การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและปรัชญาในการดำเนินชีวิต ลักษณะของอาคารหลังนี้ เป็นอาคาร 2 ชั้นเมื่อเข้าไปด้านในเป็นห้องโถงกว้างใหญ่ มีห้องทั้งปีกซ้ายและขวามีบันไดเดินขึ้นชั้นบนซึ่งมีระเบียงล้อมรอบพื้นที่ว่างที่สามารถมองลงมาชั้นล่างด้านบนยังใช้เป็นห้องเรียนภาษาจีน ส่วนด้านล่างมักใช้จัดนิทรรศการต่าง ๆอยู่เสมอ โดยเฉพาะด้านศิลปะและวัฒนธรรม ลานกว้างด้านหน้าอาคารจัดแสดงภาพถ่ายเก่า ๆ ของโรงเรียนส่วนภายในอาคารจัดแสดงสิ่งของ หนังสือ ภาพถ่ายและเรื่องราวต่าง ๆของโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวแล้วยังจัดเป็นห้องนิทรรศการภาพแสดงความเป็นมาของชาวจีนที่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่ภูเก็ตบุคคลสำคัญของภูเก็ตชุดแต่งกายประจำถิ่น อาหารพื้นเมืองเทศกาลงานประเพณี อาคารแบบชิโนโปรตุกีสและภาพถ่ายเก่าแก่ที่แสดงความเป็นมาด้านเศรษฐกิจของภูเก็ตตั้งแต่ยุคเหมืองแร่การทำสวนยางพารา และการท่องเที่ยว เปิดให้เข้าชมทุกวัน ไม่เก็บค่าเข้าชม ดูรายละเอียดได้ที่ www.thaihua.net

อ่านต่อ และชมภาพสวย ๆ »
Scroll To Top